Toimialat

Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013

Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013

Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan vuoden 2013 alusta yhdellä prosenttiyksiköllä. Uudet verokannat ovat seuraavat:

24 % – yleinen verokanta
14 % – elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
10 % – kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

Vakuutusmaksuveron verokanta nostetaan yleisen arvonlisäverokannan mukaisesti 24 prosenttiin.

Tarkempaa tietoa uusista verokannoista löydät verohallinnon sivuilta.

SKJ-käyttäjät voivat hakea alv-ohjeet SKJ-Wiki-sivustoilta.