Toimialat

Kassajärjestelmä ja liiketoiminnanohjausjärjestelmä

Kasvattaa kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan ohjattavuutta
 • Perustietojen hallinta

  tuotehallinta
  tuoterakenne
  asiakashallinta
  asiakastilit
  perustiedot

 • Myynti

  kassat
  itsepalvelukassa
  myyntitilaus
  verkkokauppa

 • Logistiikka / ostot

  ostotilaus
  hankintaehdotus
  monivarasto
  hävikki
  inventointi
  tavaran saapuminen
  ketjunohjaus

 • Laskutus / taloushallinta

  laskutus
  myyntireskontra
  sähköinen lasku
  taloushallinta

 • Raportointi

  ketjunohjaus
  raportointi
  etähuolto

Kassajärjestelmä

on rakennettu vähittäis- ja tukkukaupan yritysten muuttuviin tarpeisiin

SKJ Systems Jeemly kassajärjestelmä soveltuu tehokkaasti sekä ketjuille, että yhden toimipisteen pienille ja keskisuurille yrityksille.

Liiketoiminnanohjaus  on yrityksen tehtävien ja toimintojen hallintaa. Ohjelmistomme on sovitettavissa erilaisten yritysten tarpeisiin sisältäen asiakas- ja tuotehallinnan, myynnin, logistiikan sekä johtamisen ja hallinnon prosessit. Näitä prosesseja on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

Kassajärjestelmä kasvattaa kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan ohjattavuutta

Ohessa poimintoja ohjelmistomme tuottamista hyödyistä asiakkaillemme:

 • asiakkuudenhallinta, markkinointi, jälkimarkkinointi, kanta-asiakasohjelmat
 • tuotteiden kannattavuus eri sesongeissa ja elinkaaren vaiheissa
 • varastojen optimointi, saatavuuden ja palvelutason ylläpito
 • tilausehdotusten, ostamisen ja sähköisen tilaamisen hallinta
 • ketjunohjaus ja toimipisteiden kannattavuuden seuranta
 • liiketoiminnan analysointi ja parhaiden toimintamallien monistaminen yrityksen sisällä
 • tukku- ja vähittäiskaupan verkkokaupparatkaisut osa kokonaisjärjestelmää
 • monipuoliset kassatoiminnot, maksuvälinehallinta, off-line-myynti ja -rahastus
 • tarjousten ja tilausten hallinta, asiakaskohtainen hinnoittelu
 • järjestelmän luotettavuus, SQL-relaatiotietokanta

Tuotteemme on rakennettu suomalaisella osaamisella ja perustuu yli 20 vuoden kokemukseen

Ohjelmistotuotannon asiantuntemuksemme muodostuu liiketoiminnan ymmärtämisestä ja vahvasta teknologiaosaamisesta.

Markkinoilla on tarjolla ohjelmia, jotka ovat tarkoitettuja liiketoiminnan yhden osa-alueen hoitoon. Jeemly by SKJ ratkaisussa perusajatuksemme on kokonaisvaltaisessa yritystoiminnan ohjauksessa. SKJ Ohjelmiston edullisuus perustuukin kokonaisvaltaiseen tehtävien ja toimintoketjujen hallintaan.

Sähköinen kaupankäynti (verkkokauppa ja verkkotilausjärjestelmät) ja asiointi valtaavat jatkuvasti alaa perinteisiltä vähittäis- ja tukkukaupan myyntikanavilta. Verkkokauppa on tässä muutoksessa merkittävimmässä roolissa. Verkkokaupan sovittaminen tehokkaasti osaksi kassajärjestelmää ja myyntiprosessia on haasteellista, koska se voi toimia ainoastaan osana vakiintuneita perustietojen hallinnan, myynnin ja logistiikan toimintoketjuja. Vaativampaan liiketoimintaan tarkoitettu Flowvy ohjelmisto mahdollistaa tukku- ja vähittäiskaupan monimuotoiset verkkokaupparatkaisut kokonaisjärjestelmän osana. Flowvy ja Jeemly ovat yhtä ja samaa ohjelmistoa

Toimialakohtaiset Jeemly by SKJ ratkaisut on toteutettu yhden standardin ohjelmistoversion päälle

Tämän toteutusmallin ansiosta ohjelmiston ylläpitomme laatu ja siihen käytetty aika voidaan hallita optimaalisen hyvin. Kaikille toimialoille yhteisiin liiketoiminnan hallintaan liittyvien toimintaketjujen ominaisuudet ylläpidetään keskitetysti Jeemly/Flowvy ohjelmiston ytimessä. Toimialakohtaisia erikoisominaisuuksia ja toimintokokonaisuuksia ohjaamme määritystyökalumme avulla. Nämäkin ominaisuudet on ohjelmoitu yhteen ja samaan tuotekokonaisuuteen ydintuotteen kanssa. Näin Jeemly/Flowvy ohjelmistosta on olemassa ainoastaan yksi versio. Määrityspaketin avulla luomme siitä kassajärjestelmän eri toimialoille.

Kassajärjestelmän käyttöönotto

Kassajärjestelmän käyttöönottoon saat meiltä seuraavat palvelut:

 • Käyttöönottopalvelut, sisältäen määrittelyt, aloituspalaveri, prosessien läpikäynti, asennus, käyttäjien koulutus ja käyttöönotonvalvonta
 • Tukipalvelut, käyttöönoton jälkeinen puhelintuki ja etähuoltopalvelut (ohjelmiston / käytön virheiden selvittäminen ja korjaus)
 • Koulutus, jolla tarkoitetaan käyttöönoton jälkeen tarjottavaa / hankittavaa asiakaskohtaisesti suunniteltua jatkokoulutusta, ohjelmiston käyttötaidon syventämistä
 • Konsultointi, joka sisältää mm. tarvekartoituksen / vaatimusmäärittelyn / sovellusanalyysin