Toimialat

Kassajärjestelmä leipomoon ja konditoriaan

Valmistuksen ohjaus ja tuotereseptiikan ylläpito

SKJ Leipomojärjestelmä lisää leipomosi tuottavuutta automatisoimalla rutiinejanne ja säästää samalla merkittävästi työaikaanne. Leipomojärjestelmämme hallitsee leipomon toimintoketjut tuotteiden valmistuksesta aina taloushallintoon asti. Leipomojärjestelmä ohjaa leipomosi koko liiketoimintaa helppokäyttöisten työkalujen avulla.

SKJ Leipomojärjestelmä on kehitetty yhteistyössä leipomoalan ammattilaisten ja päivittäin leipomotyössä olevien leipureiden kanssa. Se parantaa leipomosi tehokkuutta poistamalla tuotannon pullonkauloja. Tuottavuutesi lisääntyy, kun järjestelmä auttaa automatisoimaan aikaa vievät työrutiinit ja yhtenäistämään leipomosi työskentelytavat.

Perustana standardi SKJ Liiketoimintajärjestelmä

Leipomon toimialajärjestelmän pohjana on toisaalta tukkukauppaan rakennettu tilausten ja logistiikan hallinnan standardi ohjelmisto, ja toisaalta ravintoloille ja kahviloille toteutettu kassajärjestelmä. Näiden pohjalta Leipomon toimialajärjestelmään on lisätty leipomon valmistuksen ohjaukseen tarvittavat ominaisuudet. Samalla perusominaisuuksia on laajennettu tukemaan leipomon toimintamallia.

Valmistuksen ohjauksella optimoidaan valmistusmäärät ja työajan käyttö

Tuotehallintaan on leipomon tarpeita ajatellen toteutettu oma tuotereseptien ylläpito. Reseptiikka mahdollistaa sisäkkäisten reseptien hallinnan. Näin taikinat, täytteet, ym. komponentit voidaan pitää aliresepteinä, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa myytävien leipomotuotteiden reseptien hallintaa. Resepteille kirjataan tyypillisesti myös kustannusseurantaan liittyviä komponentteja, kuten pakkausmateriaalit, työaika ja energian tarve.

Leipomon valmistuksen ohjaus hallitsee koko toimintoketjun tilausohjatusti raaka-ainekäytöstä ja taikinan valmistuksesta valmiiden tuotteiden jakeluun saakka. Myyntitilauksiin kirjataan asiakkaiden tekemät tilaukset normaalin myyntirutiinin mukaisesti. Oman konditorian tilaus voidaan kirjata myymälässä ostotilauksena, joka muodostaa automaattisesti myyntitilauksen leipomon järjestelmään. Konditorian tuotetarve voidaan myös kirjata leipomolla suoraan (sisäiselle) myyntitilaukselle. Näin päivittäinen valmistus voidaan suunnitella ja hoitaa täysin tilausohjatusti.

Aika vapautuu myynnin kirjaamisesta myyntityöhön ja markkinointiin

Perinteisen puhelinmyynnin tilaukset myyjä (tilauksen vastaanottaja) kirjaa suoraan myyntitilaukselle. Asiakkaan edellisen päivän tai jonkun muun aikaisemman päivän tilaus voidaan kopioida uuden tilauksen pohjaksi. Kun vähittäiskauppa tekee tilauksensa Ruokaraittiin (ePostilokeropalvelu), siirtyy tilaus sieltä sähköisesti leipomon myyntitilauksiin. Tilausasiakkaille, joilla ei ole Ruokaraittisopimusta, voidaan tarjota käyttöön Verkkokauppa. Näin asiakas tekee itse tilauksen kirjaamisen ja tämäkin työvaihe jää pois leipomon työrutiineista. Verkkokaupassa voidaan hallita omilla ehdoillaan ja säännöillään erikseen vakiotilaajat, yritysasiakkaiden satunnaiset tilaukset ja kuluttaja-asiakkaiden tilaukset.

Konditoria-myymälän myynti kirjataan kassajärjestelmän avulla samaan kantaan. Konditoria voi myydä normaalin valmistuotemyynnin lisäksi myös tilausmyyntiä siten, että tilaukset ovat automaattisesti oikean päivän valmistusluetteloissa. Monipuolinen myynnin kanavointi parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa myynnin kasvattamisen siten, että rutiineihin käytetty työmäärä ei lisäänny.

Valmistuksen toimintoketju hallinnassa taikinasta jakeluun

Taikinalista tulostetaan päivän tilauskannan perusteella taikinoittain. Lista huomioi mahdollisesti aikaisemmin pakastevarastoon tehdyn taikinan määrän. Määrää voidaan myös kertoa yli tilattavien tuotteiden tarvitseman määrän, eli valmistaa taikinaa pakkasvarastoon. Valmistusluettelot tulostetaan tuotteittain ja tuotantolinjoittain. Valmistuneille pakatuille tuotteille tulostetaan valmistusluettelon pohjalta vakiomuotoiset tuotetarrat tai tilauksen mukaan valmistetuille erikoistuotteille kakkutarrat.

Lopulta toimintoketjussa tulostetaan pakkausluettelot, joiden mukaan tuotteet pakataan toimitusta varten. Samalla tuotteet voidaan poimia tilauskohtaisiksi lähetyksiksi (laatikoiksi). Reittilistan tulostus auttaa jakelun suunnittelussa. Asiakkaalla on vakioreitti, jota voidaan tilauskohtaisesti tarpeen mukaan muuttaa. Kun reitille lähdetään, voidaan järjestelmästä tulostaa kuljettajalle reitin lähetteet oikeassa jakelujärjestyksessä.

Hallintorutiineihin käytettävä aika minimoidaan

Asiakkaat laskutetaan sopimukselle asetettujen sääntöjen mukaan ja reskontraseuranta hoituu samalla sovelluksella. Laskutuksen voi ulkoistaa Lindorffin laskutus- ja perintäpalveluun, jonne kaikki laskut lähetetään sähköisesti. Sähköiset laskut voidaan lähettää myös suoraan asiakkaille jonkun valitun sähkölaskuoperaattorin kautta.

Taloushallintoliittymät vievät leipomojärjestelmässä syntyvän aineistona automaattisesti aina kirjanpitoon saakka. Näin koko toimintoketjussa voidaan rutiinit automatisoida ja ns. toimistotyön määrä minimoida. Kaikki sopimukset ja hinnastot hallitaan perustiedoissa, joten myyntitapahtumien käsittelyä jälkikäteen ei tarvitse tehdä.

Pikayhteydenotto

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Leipomotoiminta tehostuu – valmistusohjeet tehostavat työskentelyä ja auttavat jaksottamaan tekemistä työajan säästämiseksi, automaattinen peltikerroin auttaa tuottamaan oikean määrän myytävää ja minimoimaan hävikin, järjestelmän jakelu- ja ajoreitit nopeuttavat tuotteiden jakelua

Kassatoiminta nopeutuu – vähemmän käyttäjästä johtuvia virheitä, tuotereseptit nopeuttavat tilausten kirjaamista valmiilla tuotteilla

Ylläpidon helppous - tuotteiden ja reseptiikan perustaminen on helppoa (mm. tuotteiden kopioiminen), ei ole erillisiä varastotuotteita (nopeuttaa mm. inventointia merkittävästi)

Monipuolinen raportointi – asiakaspaine, varastokirjanpito, top10 myydyimmät, vertailut aika-, tuote- ja tuoteryhmäpohjaisesti

Lue lisää asiakkaistamme