Toimialat

Kassajärjestelmä tekniseen tukku- ja vähittäiskauppaan

Tarjousten käsittely ja tilausten seuranta

Teknisellä kaupalla tarkoitamme esimerkiksi kodinkoneiden, valokuvauslaitteiden, toimisto- ja tietotekniikan, sekä erilaisten koneiden ja moottoriajoneuvojen kauppaa. Tälle toimialalle tyypillistä on mm. tarve sarjanumeroseurannalle. SKJ myymäläjärjestelmässä sarjanumerot voidaan kirjata varastoon tavaran saapuessa. Myynti pyytää toimituksen kirjaamisen yhteydessä liittämään tositteelle jonkun varastossa jo olevista sarjanumeroista. Myös takuukäsittely on välttämätön tarve laitekaupassa.

Huoltolähetteiden käsittely ja koonti tukee laitemyyntiin usein liittyvää huoltopalvelutoimintaa. Huoltosopimukset ja muut vakiovälein laskutettavat veloitukset muodostetaan asiakashallinnan tätä varten rakennetun laajennuksen kautta. Erityyppisten lähetteiden koonti laskutusvälien mukaan on myös oltava mahdollista.

Asiakashallinnassa on tarvetta laajennetuille ominaisuuksille. Asiakashinnastojen monipuolinen käsittely on yksi näistä. SKJ myymäläjärjestelmä mahdollistaa myös asiakkaiden kanssa sovittujen toimenpiteiden kirjaamisen ja seurannan, eli yksinkertaisesti asiakaspalveluprosessin seurannan.

Tarjousten käsittely ja niiden muuttaminen joko asiakashinnastoksi tai tilaukseksi palvelee etenkin tukkukaupan myyntiprosessia. Tilauksilla ja tarjouksilla voidaan nopeasti tarkastaa millä hinnalla, milloin ja minkä verran asiakkaalle on käsillä olevaa tuotetta aikaisemmin myyty. Aikaisempia tilauksia on helppo kopioida kokonaisina tai rivejä poimien uusiksi tilauksiksi.

Myynti- ja logistiikkaprosessissa syntyvien dokumenttien muokkaus on tehtävissä kouluttajiemme toimesta asiakkaan luona. Näin päästään usein nopeasti parhaaseen lopputulokseen, koska palaute voidaan käsitellä välittömästi.

Teknisen tukun ja vähittäiskaupan toimialaratkaisun edut

Kassan käytön helppous ja monipuolisuus 

 • Uusien myyjien opettaminen nopeata selkeän, opastavan näytön ansiosta.
 • Kassasta voidaan saada täydellistä tuotetietoa jopa ostohinta ja katetietoineen.
 • Takuutodistukset suoraan kassasta
 • Sarjanumeroseuranta
 • Kassalta otettavien raporttien sisältö monipuolisesti määriteltävissä.
 • Kassaan voidaan liittää melkein mitä oheislaitteita tahansa.

Varastovalvonta 

 • Varastomäärien seuraaminen on yksinkertaista.
 • Kassalla voi olla näkyvissä myös ketjun muiden liikkeiden varastomäärät.
 • Inventaarion voidaan tehdä myös ”jatkuvana inventointina”.
 • Selkeä tallententamisrutiini, jossa inventointialusta toimii tallennuspohjana.
 • Inventointi voidaan tehdä myös tiedonkeruupäätteellä, myös jatkuvana.

Ostotilaukset 

 • Ostotilausten erilaiset varastomääriin ja menekkiin perustuvat ostoehdotukset ottavat myös huomioon nousevan tai laskevan trendin.

Raportointi 

 • Erittäin monipuolinen, käyttäjän määriteltävissä oleva raportointi selkeyttää työvuorolistojen suunnittelua ja tavaroiden tilaamista, myös menekki huomioiden.
 • Ei erillisiä kuukausiajoja, vaan kaikki raportit saatavissa päivä ja tuotetasolla myös menneisyydestä.

Pikayhteydenotto

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kassatoiminnan monipuolisuus – asiakashallinta- ja asiakashinnastot, tarjouskäsittely ja tilausseuranta yhdellä näkymällä, takuukäsittely, käyttöohjeen tulostus kassalla, kanta-asiakas- ja bonusjärjestelmä, integroitava verkkokauppa, ketjuohjaus, sähköiset hyllynreunaetiketit, kattavat/räätälöitävät myymälätulosteet, omat viivakooditulosteet, varastosiirrot ketjun sisällä, sarjanumeroseuranta, pakettituotteet (esim pesukone lisävarusteineen yhdellä koodilla), luottotietokyselyt kassalta ja luotto/osamaksumyynti, myyntitilauksen jatkokäsittely ostotilaukseksi

Hävikin vähentyminen – varastoseuranta, monipuolinen myyntiraportointi vertailuineen, kampanjahallinta ja tarjouspaketit